Comunidad " Bengoetxe " Elkartea

Hau da gure irakasle gelako arbela birtuala ikt munduan. Hemen agertuko dira ikt munduari buruzko ohar, artikulu eta ekarpenak. Guztiona eta guztientzat da, eta denon artean egingo eta osatuko dugu.

Esta es la pizarra virtual de la sala de profesores en el mundo tic. Aquí aparecerán las notas, artículos o aportaciones sobre el mundo tic. Es de todos y para todos, y entre todos la haremos y completaremos.


lunes, 11 de febrero de 2008

Competencias TIC en el Curriculo de Educación Básica del Pais Vasco.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 175/2007 DEKRETUAn, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoa, zortzi OINARRIZKO GAITASUNAK aipatzen ditu.
Hauetariko bat "Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna" da.
Jarraian badaukazue laburpena. HEMEN ere ikus dezakezu

El DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN en el DECRETO 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, hace referencia a ocho COMPETENCIAS BÁSICAS.
Una de ellas es la "Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital ".
Os dejo a continuación el extracto. Tambien lo puedes ver AQUÍ

No hay comentarios:

Publicar un comentario